EN
 • هوش هیجانی چیست ؟

  هوش هیجانی تعیین کننده کامیابی انسان در زندگی شخصی و شغلی و اجتماعی است.
  پژوهش های متعئئی نشان داده است که هوش هیجانی میتواند
  .سبب افزایش سطح سلامتی ،ثروت و موفقیت و قدرت تصمیم گیری ،اراده و انتخاب و اعتماد به نفس شود
 • هوش هیجانی چیست ؟

  هوش هیجانی تعیین کننده کامیابی انسان در زندگی شخصی و شغلی و اجتماعی است.
  پژوهش های متعئئی نشان داده است که هوش هیجانی میتواند
  .سبب افزایش سطح سلامتی ،ثروت و موفقیت و قدرت تصمیم گیری ،اراده و انتخاب و اعتماد به نفس شود
 • هوش هیجانی چیست ؟

  هوش هیجانی تعیین کننده کامیابی انسان در زندگی شخصی و شغلی و اجتماعی است.
  پژوهش های متعئئی نشان داده است که هوش هیجانی میتواند
  .سبب افزایش سطح سلامتی ،ثروت و موفقیت و قدرت تصمیم گیری ،اراده و انتخاب و اعتماد به نفس شود
برنامه روزانه مهدکودک مراکز پیش دبستانی
یکی از رویدادهای لذت بخش و فراموش نشدنی برای هر کورک بودن در مهر کودک و شادمانی در کنار کودکان دیگر است.برنامه های روزانه در این مراکز با هدف بیشترین استفاده ممکن از زمان حضور کودکان برای یادگیری و شامل فعالیت هایی متناسب با سن و علاقه و رغبت کودکان همراه با در نظر گرفتن زمانی برای استراحت کودکان است
مطالب جدید
مطالب جدید
وبلاگ
دنبال کردن:

WE CARE ABOUT YOUR CHILD

WE CARE ABOUT YOUR CHILD WE CARE ABOUT YOUR CHILD

دفتر آموزش:

طالقانی,
باغ شمال, D04 89GR.
تلفن: +98 413 123 1234
ایمیل: mail@example.com

دفتر تهران:

ولیعصر,
ایستگاه مترو, D04 89GR.
تلفن: +98 218 123 1234
ایمیل: mail1@dkarabal.ir

دفتر تبریز :

17 شهریور,
شریعتی, D04 89GR.
تلفن: +98 413 123 1234
ایمیل: mail@karabal.ir

Copyright © 2019 KARABAL.IR All rights reserved.